Startsida
Liten fyr på en ö

I Fokus - om innovation och upphandling

Under rubriken I Fokus hittar du webbinarier, föreläsningar och paneldiskussioner inom utvalda områden. Sändningarna är kompletterade med länkar och hänvisningar och kommer ligga kvar som inspelningar, så att du kan återbesöka dem eller titta på de sändningar som du missade live.

Solceller och solenergi - uppföljning

Webbinariet är en uppföljning på det avsnitt av I Fokus som sändes den 8 september. Det riktar sig till dig som är inblandad i eller intresserad av investeringar i solenergi i region, kommun, fastighetsbolag mm.

Medverkande

 • Nina Widmark, Vinnova
 • Jenny Engström, Vinnova
 • Rasmus Holmborn, kategoriansvarig energi, ADDA
 • Maria Haegermark, fördjupningsområde Solenergi inom Belok, CIT Renergy

Se sändningen från den 6 oktober 2023

Dialog - nyckeln till goda affärer

Löpande dialog är nyckeln till goda affärer. En aktiv dialog med näringslivet och akademin utanför enskilda upphandlingar ger mycket större möjligheter till inköp som skapar riktig affärsnytta.

I Uppsala är man säker: Innovation krävs för att nå uppsatta mål. En kultur av att arbeta tillsammans och att vara öppen med att man inte sitter på alla svar öppnar upp för nya lösningar. Och här är dialog en viktig nyckel.

Idag har Uppsala kommun arbetssätt som öppnar för både intern och extern dialog, Grundläggande är kulturen av att arbeta tillsammans och man tar ett gemensamt grepp om fel och brister som upptäcks.

Medverkande:

 • Helena Sköld Lövgren, Uppsala kommun
 • Annika Remaeus, Uppsala kommun
 • Magnus Tauvon, Knowit
 • Linda Swirtun, Afori

Se sändningen från den 4 oktober 2023

Relaterat material

Solceller och solenergi

Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, samt som en del i en elförsörjningsberedskap. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart?

En investering i solenergi kan handla om allt från vilken solcellsteknik som ska köpas in till lagring och nätlösningar, till att utforma värde-/ affärsmodeller, skapa energigemenskaper och även omfatta säkerhets- och resiliensaspekter. 

Vi kommer belysa olika perspektiv på solenergi och solceller, bland annat hållbarhetsfrågor och patentlandskapet. Webbinariet riktar sig till dig som är inblandad eller intresserad av investeringar i solenergi i region, kommun, fastighetsbolag med mera. 

Medverkande:

 • Nina Widmark, Vinnova
 • Jenny Engström, Vinnova
 • Ola Stjärnborg, Upphandlingsmyndigheten
 • Charlott Galant, PRV
 • Linda Swirtun, Afori

Se sändningen från den 8 september 2023

Presentationen från webbinariet

Olas länkar

Charlottes länkar

Relaterat materiel

Nyhetsinslag

Hur får vi fler företag och offentliga verksamheter att delta i europiska innovationsupphandlingar?

Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. EU:s finansiering syftar till att minska gapet mellan efterfrågan på lösningar som adresserar gemensamma samhällsutmaningar och tillgången till nya lösningar. Så hur ser vi till att Sveriges offentliga aktörer och svenska företag ökar sitt engagemang i europeiska innovationsupphandlingar?

Medverkande:

 • Ioannis Amartandi, Region Jämtland Härjedalen, Projektet INCAREHEART
 • Andreas Lundquist, Glesbygdmedicinskt centrum, Region Västerbotten, Projektet TIQUE
 • Niclas Forsling, Region Västerbotten, Projektet CRANE
 • Magnus Wallengren, Region Skåne, Projektet CAREMATRIX
 • Marie-Louise Eriksson, Ideon Innovation, Projektet PCP Boost
 • Nina Widmark, Vinnova
 • Linda Swirtun, Afori, Arenan för innovation i upphandling

Se sändningen från den 13 mars 2023

Webbinariet är ca 3 timmar långt.

Presentationer från webbinariet

Relaterat Material

Att skapa innovationsutrymme i upphandlingsunderlagen

Under mars månad annonseras flest upphandlingar och du som nu är i färd med att utforma underlagen får tips om hur du kan tänka, skriva och planera ur olika innovationsperspektiv.

I samtalet deltar:

 • Erika Hanses, Upphandlingsmyndigheten
 • Nina Widmark, Vinnova
 • Jenny Engström, Vinnova
 • Linda Swirtun, Afori
 • Jan Agri, Tricircular

Se sändningen från den 31 januari 2023

Webbinariet är ca 50 minuter långt.

Relaterat material