Startsida
Granskog i dimma.

Om Afori

Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Och offentlig upphandling är en effektiv möjliggörare för den innovationskraft och de forskningsframsteg som är till nytta för hela samhället.

Arenan för innovation i upphandling (Afori) är mötesplatsen där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samlas och inspireras, utvecklas och förenas. Det är mötesplatsen där innovation i upphandling är svaret när alla frågar ”hur ska vi göra för att möta Agenda 2030?”. För när vi genom att söka innovation i upphandling upphandlar mål och funktioner snarare än färdiga lösningar skapar vi en grogrund för innovation. En grogrund som bidrar till samhällets gröna omställning, ökad välfärd och näringslivets konkurrenskraft – och vägen dit går genom arenan.

Ett regeringsuppdrag

2021 gav regeringen i uppdrag åt Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV) att genomföra "insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation". Upphandlingsmyndighetens uppdrag är skapa en innovationsupphandlingsarena som ska få myndigheter och enheter att genomföra fler innovationsupphandlingar. Afori är denna arena för innovation i upphandling.

Insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

Samverkan

Vår verksamhetsidé är att tillhandahålla en arena som bidrar till att upphandlande organisationer genomför fler innovationsupphandlingar.

Vår vision är att offentlig upphandling är en effektiv möjliggörare för ständig innovation till nytta för hela samhället. Innovation i upphandling är det verktyg som används för att utveckla och implementera nya lösningar som bidrar till samhällets gröna omställning, ökad välfärd och näringslivets konkurrenskraft.

För att göra detta ser vi samverkan som den bästa vägen framåt. Samverkan kommer ske på många olika nivåer och platser.

Samverkansidé med Parter i upphandlingar, Kunskapsorganisationer, Regeringsuppdraget och Finansiärer
Samverkansidé

Parter i regeringsuppdraget

Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV bidrar med olika delar i regeringsuppdraget. Förutom Afori och den plattform det medför så har Upphandlingsmyndigheten mycket stöd för den som vill genomföra en innovationsupphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Vinnova kommer kommer under projektets gång att bidra med checkar för innovationsupphandling. Dessa kommer löpande att utlysas på Vinnovas webbplats.

Vinnovas webbplats

PRV har all kunskap och stöd rörande immateriella tillgångar som du behöver. De företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

PRVs webbplats för företagare

PRVs generella webbplats

Aforis lanseringsevent