Startsida

Tillgänglighetsredogörelse för afori.se

Upphandlingsmyndigheten står bakom webbplatsen afori.se och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedanstående information beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att alla våra digitala kanaler och tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsförmåga och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se – vägledning för webbutveckling

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om webbplatsens tillgänglighet nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du på grund av nedan uppräknade brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Den här webbplatsen publicerades 30 mars 2022. Vid utvecklingen av webbplatsen har inriktningen varit att allt skulle uppfylla AA-nivån i standarden och gärna AAA-nivån, när det bedömdes som rimligt. Resultatet testades löpande med tekniska verktyg.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen är pdf det vanligaste formatet för dokument och blanketter. Det kan även förekomma dokument i Word och Excel.

Ett vanligt gratisprogram för att kunna läsa pdf-filer är Adobe Reader. Du som inte har program som kan läsa filformaten för Word, Excel eller Powerpoint kan gratis ladda ner Microsoft Viewers för dessa format.

Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Film, webbutbildning och webbtjänster

  • Iframes, för exempelvis inbäddade videofilmer, är inte beskrivna.
  • Filmer finns inte i alternativa format.
  • Filmer publiceras på webbplatsen utan syntolkning, i de fall det finns en syntolkad version finns länk till den inlagd.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av afori.se samt genom verktyget Siteimprove.

Efter lansering har resultatet följts upp med hjälp av verktyget Siteimprove. De första analyserna visade på en tillgänglighet på nästan 100 procent.

Senaste bedömningen gjordes den 29 mars 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 29 mars 2022.