Startsida

Goda exempel

Runt omkring oss pågår det mängder med verksamhet som har hittat nya lösningar och möjligheter som tillåter innovation i upphandling. Här samlar vi några av de goda exempel som finns.

Inspireras av andra

Löpande dialog med näringslivet och medvetenhet om organisationens övergripande mål är nyckeln till grön omställning.

När upphandling tar tid och teknikutvecklingen inte gör det kan det vara svårt att få behov och lösning att gå i takt.

Efterfrågeacceleratorn kan ge offentlig upphandling möjlighet att driva innovation. Lär dig hur.

Det går att få till innovation i upphandling på olika sätt. Innovationspartnerskap är ett bra sätt att komma framåt.

Exempel som konkretiserar och visar på hur specifika frågeställningar och problem som förekommer kan lösas.

Design som utvecklingskraft är en studie framtagen av Föreningen Svensk Form och SVID på uppdrag av Kulturdepartementet.