Startsida
Stor våg sedd ovanifrån.

Goda exempel

Runt omkring oss pågår det mängder med verksamhet som har hittat nya lösningar och möjligheter som tillåter innovation i upphandling. Här samlar vi några av de goda exempel som finns.

Här publicerar vi filmer, poddar och artiklar om lyckade arbeten med innovationsupphandling eller upphandling som på annat sätt bidrar till målsättningen med samhällets gröna omställning, näringslivets konkurrenskraft och ökad välfärd.

Har du ett bra exempel som kan inspirera andra? Hör gärna av dig till oss.

Göteborgs Stad och Ragn-Sells

En löpande kontinuerlig dialog mellan köpare och säljare, även utanför den specifika upphandlingen, är en av nycklarna för att få till den gröna omställningen. Det är dessutom väldigt viktigt att den upphandlande organisationen jobbar strategiskt och medvetet.

Polisen och Everdrone

När upphandling tar tid och teknikutvecklingen inte gör det kan det vara svårt att få behov och lösning att gå i takt. Ju fler aktörer – från såväl offentlig sektor, som näringsliv, akademi och civilsamhälle – som deltar i samtalet desto bättre lösningar får vi fram.

Efterfrågeacceleration

Efterfrågeacceleration är en metodik för att strukturerat kunna upphandla innovation.

Växjö kommun

Det går att få till innovation i upphandling på många olika sätt. Men att använda sig av innovationspartnerskap är ett bra sätt att komma framåt. Växjö kommun har ett flertal lyckade innovationspartnerskap bakom sig. Och säkerligen även framför sig.

Läs gärna mer om arbetet i Växjö på Diaccess webbplats.

Diaccess - Digital innovation i partnerskap med näringslivet

Utvärderingar av innovationsupphandling

Här finns två rapporter som utvärderar sammanlagt tolv genomförda innovationsupphandlingar.

Lärande exempel från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten samlar exempel som konkretiserar och visar på hur specifika frågeställningar och delar som förekommer i samband med en upphandlingsprocess kan lösas och hur andra organisationer tacklat liknande situationer

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Här finns samlat lästips om inom området innovationsupphandling.

På sidan om lärande exempel listas ett flertal exempel inom under rubriker som Innovation i upphandling, Tidig dialog, Funktionskrav och Cirkulär ekonomi. Sidan är rätt lång, så tveka inte att scrolla.

Design som utvecklingskraft

Design som utvecklingskraft är en studie framtagen av Föreningen Svensk Form och SVID på uppdrag av Kulturdepartementet. Rapporten lyfter bland annat fram att designers potential idag nyttjas för marginellt, trots att design och designprocesser är ett strategiskt område som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. På sidorna 42-46 finns ett inspirerande exempel på innovation i upphandling.

Design som utvecklingskraft (läs sidorna 42-46)