Startsida

Götebors stad & Ragn-Sells

En löpande kontinuerlig dialog mellan köpare och säljare, även utanför den specifika upphandlingen, är en av nycklarna för att få till den gröna omställningen. Det är dessutom väldigt viktigt att den upphandlande organisationen jobbar strategiskt och medvetet.