Startsida

Utvärderingar av innovationsupphandling

Vilka lärdomar kan vi dra av redan genomförda innovationsupphandlingar? Vad säger befintlig forskning och vilka vägar finns det för finansiering? På Upphandlingsmyndighetens webb finns tre rapporter som belyser och utvärderar både innovation i upphandling, samt åtgärder för att främja det samma.