Startsida

Verktyg

Här samlar vi verktyg och hjälpmedel från såväl myndigheter som andra organisationer.

Upphandling & innovation

Vad är innovationsupphandling? Här beskrivs kortfattat de grundläggande delarna i innovationsupphandling: varför det är viktigt, vem som har intresse av det och hur denna process kan gå till.

EU-kommissionens vägledning om innovationsupphandling 

Upphandlingsmyndighetens information om innovation i upphandling

Är din organisation redo att upphandla strategiskt? Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kommer att kunna jämföra ditt resultat med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare. 

Strategikollen 

Tre smarta steg att boosta innovation i offentlig verksamhet. Den internationella organisationen OECD driver Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). OPSI har i ett brett internationellt samarbete tagit fram en handbok som vänder sig till alla som vill utveckla sitt innovationsarbete. Genom tre konkreta steg kan ni som organisation påbörja eller förbättra ert arbete.

Innovationshandboken

Inte sålt till offentlig sektor tidigare? Vi ger stöd kring inköpsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor. 

Göra affärer med offentlig sektor 

Har du frågor om upphandling och statsstöd? Upphandlingsmyndighetens Frågeservice ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter samt statsstöd. 

Frågeportalen 

Hitta hållbarhetskriterier? I Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. 

Kriterietjänsten

Upphandling & immaterialrätt

Innovation i upphandling. Vid all utveckling och innovativt arbete skapas tillgångar av olika slag, till exempel databaser, design, nya tekniska lösningar och ny kunskap. Dessa är exempel på immateriella tillgångar. Vissa typer av immateriella tillgångar är eller kan omfattas av immateriella rättigheter. I ett upphandlingsförfarande behöver man fundera över ägandet, nyttjande och förvaltningen av de immateriella tillgångar och rättigheter som uppstår när nya lösningar tas fram. Här kan du läsa mera om dessa frågor kopplat till upphandling.

PRVs webbplats för företag

Mer om avtal gällande immateriella rättigheter i upphandling. Svenskt Näringsliv har publicerat skriften Upphandling och immaterialrätt. Där finns mer information för både den upphandlande organisationen och leverantören om bland annat avtal gällande immateriella rättigheter.

Svenskt Näringslivs vägledning om upphandling och immaterialrätt

Funktionskrav i upphandling

Att uttrycka sina behov som en funktion låser inte leveransen eller utförandet till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt. Den som upphandlar med funktionskrav öppnar upp för alternativa lösningar och kan på så sätt få nya eller innovativa lösningar.

Upphandlingsmyndighetens information om funktionskrav

AMA Funktion. Svensk Byggtjänst erbjuder ett verktyg som jobbar med funktionskrav inom totalentreprenad.

Verktyget AMA Funktion 

Innovationshubbar och Science Parks

Innovationshubbar, inkubatorer och Science Parks erbjuder möjlighet till utveckling av människor, affärer och företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att de kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för kommersialisering av innovation och erbjuder ofta en anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP)

Bron Innovation