Startsida

Finansiering

Ibland behövs extra finansiering för att få till den bästa lösningen. Här listar vi löpande olika finansieringar som finns att söka.

Vinnova

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.

BioInnovation

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor –  steg 1

I det här erbjudandet stödjer BioInnovation upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering.