Startsida

Rapport om innovationsupphandling

Publicerad 12 oktober 2022

Hur offentlig upphandling kan bidra till att stimulera utvecklingen av innovationer är en fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren. Den aktualiseras av klimatkrisen, den demografiska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter. Upphandlingsmyndighetens senaste uppdragsrapport, Upphandling för att stödja innovation, ger insikter om nuläget för innovationsupphandling.

– Rapporten ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete med innovationsupphandling. Den ger förståelse och insikter om nuläget. Och den visar på vad som kan göras för att stärka förutsättningarna för bland annat samverkan kring behov och upphandling av nya lösningar, säger Hans Fondelius, affärsutvecklare för offentliga affärer på Upphandlingsmyndigheten.

Rapporten är skriven av Governo på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten. Syftet var att få en uppdaterad bild av nuläget för innovationsupphandling i Sverige. Uppdraget var att genomföra en studie av befintlig forskning på området, kartlägga ett antal pågående projektfinansieringar för innovationsupphandling och få uppdatering om vilka beställarnätverk som idag är aktiva. Utöver detta finns det i rapporten till exempel en beskrivning av hur innovationsupphandling har uppstått och utvecklats. Det finns även en samlad analys med extra fokus på samverkan samt Governos slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete på området.

Läs rapporten Upphandling för att stödja innovation