Startsida

Innovationscheckar från Vinnova

Publicerad 14 mars 2022

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens.

Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till omställningen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi eller användningen av klimatneutrala varor och tjänster.

Total budget för utlysningen är fem miljoner kronor och beslut tas löpande.

Vill du veta mer?

Läs mer om checkarna på Vinnovas webbplats.