Startsida

Hypotesprövning Bioinnovation

Publicerad 14 mars 2022

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor – steg 1

I det här erbjudandet stödjer BioInnovation upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet är uppdelat i 2 steg. I steg 1 finns två ansökningsperioder.

Vad kan medel sökas för?

I steg 1 finansieras förberedelserna inför en innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Projektet ska resultera i en annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag avseende innovationsupphandling.

Vem kan söka?

Organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen, men även aktörer som kan utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till den upphandlande organisationen.

Hur mycket medel kan projekt söka?

Projekt kan söka högst 500 000 kronor för steg 1. Steg 2 är endast möjligt att söka för projekt som genomfört och slutrapporterat steg 1.

Vill du veta mer?

Läs mer om utlysningen på Bioinnovations webb.