Startsida

Checkar för innovationsupphandling 2023

Publicerad 07 mars 2023

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Vad kan ni söka för?

Projekten ska bidra till hållbarhet, säkerhet eller resiliens. Stöd kan sökas att:

  1. skapa kapacitet för innovationsupphandling,
  2. ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling eller
  3. förbättra en pågående innovationsupphandling.

Vem kan söka?

Upphandlande organisationer, det vill säga sådana som lyder under upphandlingsreglerna.

Hur mycket kan ni söka?

Stödets storlek beror på vilket spår ni väljer. Spår 1 och 2: max. 200 000 kr. Spår 3, vid inköp av en extern kompetens: max. 200 000 kr. Vid inköp av två eller fler: max. 400 000 kr. Samtliga bidragsmedel ska gå till externa arvoden och avgifter.