Startsida
Jordklotet sett från rymden.

Internationellt

Innovationsupphandling är inte unikt för Sverige. Det pågår flera liknande projekt utanför vårt lands gränser. Som företagare i Sverige kan det vara väl värt att hålla koll på denna marknad för att inte missa ett tillfälle till att kommersialisera sin innovation.

Här samlar vi internationella initiativ för att öka antalet innovationsupphandlingar eller mängden innovation i upphandling.

Innovative anskaffelser

Innovativ upphandling ger bättre produkter och tjänster för medborgarna. Här kan offentliga företag hitta exempel, vägledning och allt som behövs för att komma igång.

Innovative anskaffelser (webbplatsen är på norska)

Keino

Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) är ett nätverksbaserat konsortium som stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Keino (finsk webbplats på svenska)

PIANOo

Den holländska regeringen vill tillsammans med regionala och lokala myndigheter stimulera marknaden för hållbara produkter. Hållbar offentlig upphandling innebär att fokusera på miljömässiga och sociala konsekvenser av upphandling samt priset på de aktuella produkterna, tjänsterna eller arbetet.

PIANOo (webbplatsen är på engelska och nederländska)

PiPPi

Tillgodose vårdbehov som identifierats av multidisciplinära yrkesverksamma och slutanvändare genom upphandling av innovation, eller innovationsupphandling.

PiPPi (webbplatsen är på engelska)

PPPI Service Center

Finansieras av det österrikiska ministeriet för digitala och ekonomiska frågor (BMDW) och av det federala ministeriet för klimatåtgärder, miljö, energi, mobilitet, innovation och teknologi (BMK). PPPI-servicecentret fungerar som kontaktpunkten för pre-kommersiella frågor om upphandling och innovationsupphandling i Österrike.

PPPI Service Center (webbplatsen är på engelska och tyska)

Procure2innovate

Procure2Innovate-projektet ska förbättra det institutionella stödet till offentliga upphandlare som köper informations- och kommunikationsteknik (IKT), samt  produkter och tjänster från en rad sektorer som implementerar innovationsupphandling. Projektet har även etablerat ett P2I-nätverk för att ytterligare sprida kunskap och attrahera nya medlemmar efter projektets slut.

Procure2innovate (webbplatsen är på engelska)