Startsida
Blå himmel ovanför molnen

Innovationsuppropet

Vi som arbetar med Sveriges offentliga affärer har potential att skapa förändring och utveckling i stor skala. Samhällsutmaningarna kräver nya lösningar, och det behövs mer samarbeten och innovation i upphandling.

Innovationsuppropet – ett upprop för omställningskraften i den offentliga affären

Afori har initierat ett upprop för omställningskraften i den offentliga affären, Innovationsuppropet. Med det vill vi sätta ljuset på vad kommuner och regioner kan göra, var för sig och tillsammans, för att få in mer innovation i sina upphandlingar. Och vi vänder oss till dig i en ledande och beslutsfattande roll, för omställningen börjar med dig.

Innovationsuppropet fokuserar på hur en löpande dialog är nyckeln till goda affärer, på den offentliga affären som en strategisk ledningsfråga, och hur all upphandling kan möjliggöra innovation. Vi delar med oss av metoder och verktyg för initiativ och handlingskraft, kunskap och inspiration hämtad direkt från verkligheten, öppnar för nya nätverk och aktörskonstellationer.

Varje år görs över 17 000 offentliga upphandlingar för nästan 880 miljarder kronor. Tänk om vi skulle kunna lyfta fler och fler av alla de upphandlingarna med innovation, och tillsammans få fler av dessa miljarder att arbeta för omställning till nytta för människor, företagande och samhälle.

Du är väl med!

Uppropets budskap

Omställningen börjar med beslutsfattarna och uppropet vänder sig till personer i ledande och beslutsfattande positioner i kommuner och regioner.

Huvudbudskapet är:

  1. All upphandling kan möjliggöra innovation. Se inte innovation i upphandling som ett separat spår, utan som en självklar del i varje upphandling.
  2. Inköp är en strategisk ledningsfråga. Chefer i ledningsposition äger makten att prioritera och skapa förutsättningar, exempelvis via tydliga styrsignaler om vad de anser att inköpsverksamheten ska styra mot. 
  3. Löpande dialog är nyckeln till goda affärer. En aktiv dialog med näringslivet och akademin utanför enskilda upphandlingar ger mycket större möjligheter till inköp som skapar riktig affärsnytta.

Debattartiklar

Skärmdump från Dagens Samhälles webb
Skärmdump från Dagens Samhälles webb.