Startsida

Solceller och solenergi

Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, samt som en del i en elförsörjningsberedskap. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart? En investering i solenergi kan handla om allt från vilken solcellsteknik som ska köpas in till lagring och nätlösningar, till att utforma värde-/ affärsmodeller, skapa energigemenskaper och även omfatta säkerhets- och resiliensaspekter. Vi kommer belysa olika perspektiv på solenergi och solceller, bland annat hållbarhetsfrågor och patentlandskapet. Webbinariet riktar sig till dig som är inblandad eller intresserad av investeringar i solenergi i region, kommun, fastighetsbolag med mera.

Medverkande:

  • Nina Widmark, Vinnova
  • Jenny Engström, Vinnova
  • Ola Stjärnborg, Upphandlingsmyndigheten
  • Charlott Galant, PRV
  • Linda Swirtun, Afori