Startsida

Mer innovation i vården

Upphandling kan möjliggöra innovation och ge samhället nya bättre lösningar, produkter och tjänster. Varje år ökar patienttrycket och sparkraven på vården, här är innovation särskilt angeläget. Hur ska de olika parterna tänka när det gäller ägande, användning och utveckling av det som upphandlas, särskilt när upphandlingen innehåller flera aktörer och på olika sätt berör utveckling och innovation? En upphandling är lyckad när alla inblandade aktörers behov och mål uppfylls. För att åstadkomma det måste behoven och målen tydliggöras och beaktas genom hela upphandlingen, och förståelse för de andra parternas behov behöver finnas.

Innehåll på denna sida

Medverkande:

  • Frida Smith, docent på Chalmers och forskningsledare på Regionalt Cancercentrum Väst
  • Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv 
  • Charlotta Palmgren, strateg på Upphandlingsmyndigheten  
  • Charlott Galant, strategisk samordnare på PRV

Se sändningen från den 6 mars 2024

Relaterat material

PRV:s Kundsupport

Upphandlingsmyndighetens Frågeservice

Om immaterialrätt i samverkan (PRV)

Filmer om immaterialrätt för forskare (PRV)

Om immaterialrätt (Svenskt Näringsliv)

Boktips: Immaterialrätt i offentlig upphandling: teori och praktik - Häftad, Svenska, 2022, Författare: Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka, utgiven av Norstedts juridik.