Startsida

Att skapa innovationsutrymme i upphandlingsunderlagen

Under mars månad annonseras flest upphandlingar och du som nu är i färd med att utforma underlagen får tips om hur du kan tänka, skriva och planera ur olika innovationsperspektiv.

I samtalet deltar:

  • Erika Hanses, Upphandlingsmyndigheten
  • Nina Widmark, Vinnova
  • Jenny Engström, Vinnova
  • Linda Swirtun, Afori
  • Jan Agri, Tricircular