Startsida
Morgonsolen strilar ner mellan lövträdens stammar.

Delta i diskussionen

Vi tror att förändringen sitter i mötet. Därför har vi skapat en diskussionsgrupp där du både kan skapa egna diskussioner eller delta i andras.

Innehåll på denna sida

Genom behovskartläggningar och i dagliga kontakter med personer som jobbar med offentlig upphandling, antingen som köpare eller säljare, har vi sett att det saknas en mötesplats. Ett ställe där diskussionerna inte måste hålla sig inom givna ramar utan tillåts flöda fritt för att öka förståelsen för varandras utmaningar och tillsammans hitta möjligheter och lösningar som bidrar till ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft och samhällets gröna omställning.

Diskussionsgrupp

Vi har startat en första diskussionsgrupp på LinkedIn där det står dig som deltagare att fritt ställa frågor eller starta diskussioner. Vi har även temaveckor där vi till exempel blixtbelyser ett område, frågeställning eller ett upphandlingsförfarande.

Vi är alltid intresserade av att få in flera perspektiv på samma fråga. Målsättningen är att deltagarna ska kunna utveckla sina egna kunskaper inom ett område genom att ta del av andras erfarenheter. Eller hjälpa andra att se med nya ögon på en frågeställning.

Vi samlar även på detta sätt in gemensamma kunskaper om vilka hinder som finns, eller vilka svårigheter som snabbt behöver undanröjas just för att möjliggöra ett närmre samarbete mellan det offentliga, näringslivet, akademin och civilsamhället. Ett samarbete som alla ska tjäna på.

Bli medlem i diskussionsgruppen

Är du inte redan medlem? Bli medlem i gruppen på LinkedIn!